Realització portàtil de directes

Sistema de realització i emissió web en directe amb ordinador portàtil

 Realització portàtil amb 2-3 càmeres NDI i emissió web en directe amb VMIX i/o OBS. 

El sistema que utilitzem per a les nostres realitzacions en directe amb ordinador portàtil, difereix molt dels sistemes habituals.

Encara que per a fer-ho possible, fem ús de programes com VMix o OBS, pels senyals d'entrades externes, utilitzem la xarxa de comunicacions en format NDI.

NDI ens permet un flux de treball continu sense retards i amb qualitat broadcast d'extrem a extrem.

NDI a més, permet transmetre informació audiovisual entre els diferents ordinadors de la xarxa, els grafismes, els clips de vídeo, els sistemes de videoconferència poden, a través de NDI inserir-se dins la realització en directe, a pantalla completa o mitjançant una composició virtual creada a mida també per nosaltres.

 
   
Exemple d'escenari virtual creat per a la realització de partits de futbol amb VMix

Articles relacionats